Informace o zpracování souborů Cookies

Informace o zpracování souborů Cookies

 1. Společnost Autodoplňky-obchod.cz s.r.o., se sídlem Hradec Králové - Kukleny, Kalendova 879, PSČ 500 04, IČ: 247 86 276, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174128, jakožto provozovatel této webové stránky (dále jen „Správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • fungování webových stránek
 1. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).
 2. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@autodoplnky-obchod.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 3. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese.

 1. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 2. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Poskytovatelem služby Google Analytics a Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatelem služby Sklik a Zboží.cz, provozované společností Seznam.cz a.s., sídlem Radlická 608/2, 150 00 Praha 5
 • Poskytovatelem služby Facebook, provozované společností Facebook Inc, Menlo Park,  California, USA
 • Poskytovatelem služby Shoptet.cz, provozované společností Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 69
 • Poskytovatelem služby Samba.ai, provozované společností DiffSolutions s.r.o., Nad Mlýnským potokem 640/10, 107 00 Praha 10
 • Poskytovatelem služby Smartsupp, provozované společností Smartsupp.com s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno
 1. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.
 1. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

funkční

PHPSESSID

potřebné pro správné fungování webu

Návštěva

First-party

funkční

 language

potřebné pro správné fungování webu

1 rok

First-party

funkční

supportbox_chat_id

potřebné pro správné fungování webu

1 měsíc

First-party

funkční

supportbox_chat_ip

potřebné pro správné fungování webu

1 den

First-party

 funkční

 externalFontsLoaded

potřebné pro správné fungování webu

1 měsíc

First-party

funkční

SRV_ID

potřebné pro správné fungování webu

Návštěva

First-party

analytické 

 _gat_UA-22263578-2 

Získání statistických informací

1 minuta

First-party

analytické

_ga

Získání statistických informací

2 roky

First-party

analytické

_gid

Získání statistických informací

1 den

First-party

analytické

_gat_UA-22263578-3

Získání statistických informací

1 minuta

First-party

analytické

_gat_UA-22263578-4

Získání statistických informací

1 minuta

First-party

analytické

_gat_gtag_UA_22263578_1

Získání statistických informací

1 minuta

First-party

analytické

_ga_414DW41NX3

Získání statistických informací

2 roky

First-party

analytické

FPLC

Získání statistických informací

20 hodin

First-party

analytické

_ga_2NBH6XYXWP

Získání statistických informací

2 roky

First-party

analytické

 FPID

Získání statistických informací

2 roky

First-party

marketing

_fbp

Marketingová komunikace

3 měsíce

First-party

marketing

sid

Marketingová komunikace

1 měsíc

Third-party

marketing

IDE

Marketingová komunikace

2 roky

Third-party

marketing

yottly-client-id

Marketingová komunikace

návštěva

First-party

marketing

Consent Mode v2

Marketingová komunikace

 návštěva

First-party